Objednať vozidlo

Údržba ciest

 

 

Spoľahlivá údržba ciest,
chodníkov a parkovísk

Počas zimného aj letného obdobia sa môžete spoľahnúť na to, že zabezpečíme spoľahlivú údržbu ciest, príjazdových komunikácií, chodníkov alebo parkovísk. Vieme promptne reagovať na zmeny počasia a máme dostatok strojov a mechanizmov.

 

 

 

 

 

 

Volajte nás! 0948 048 001

 

 

 

 

 

 

Čo všetko zabezpečíme?

  • Strojové čistenie komunikácií 2. triedy v obciach (odstránenie kamienkov, posypovej soli, listov a pod.).
  • Strojové čistenie príjazdových ciest, chodníkov a parkovísk súkromných majiteľov, firiem, podnikov.
  • Strojové odhŕňanie snehu na cestách 2. triedy, na chodníkoch, parkoviskách alebo príjazdových komunikáciách súkromných firiem.
  • Strojové kropenie/polievanie ciest, chodníkov a iných komunikácií počas letných mesiacov alebo zvýšeného obdobia prašnosti.
  • Podľa potreby aj ručné zametanie/čistenie chodníkov, komunikácií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aké bude u nás počasie?